12 พฤษภาคม 2562 โคราชแล้งจัด อ่างเก็บน้ำสำคัญแห้งขอด

ที่มา: https://tna.mcot.net/view/3NxEc2p

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้น ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา ลดลงจนแห้งขอด จากที่เคยมีน้ำเต็มอ่าง แต่ขณะนี้กลายเป็นที่ราบสันดอนดินเต็มพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ ชาวบ้านสามารถนำรถยนต์วิ่งลงไปในอ่าง เพื่อพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆ ด้านสำนักชลประทานที่ 8 นครราชสีมา รายงานว่าปริมาตรน้ำในอ่างห้วยบ้านยาง ซึ่งเป็น 1 ใน 23 อ่างเก็บขนาดกลางในจังหวัด ล่าสุดเหลืออยู่เพียง 900,000 ลูกบาศก์เมตร จากความจุ 6.5 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 13 แต่ปริมาตรน้ำใช้การเหลือเพียงร้อยละ 6 เท่านั้น ขณะที่ภาพรวมทั้งจังหวัดพบว่าเหลือน้ำใช้การได้เพียง 78 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 25 ซึ่งถือว่าสถานการณ์น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกับตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่นอกเขตชลประทาน พบว่าปริมาณน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติลดระดับลงจนแห้งขอด ทำให้ชาวนาต้องเร่งสูบน้ำที่เหลือไปหล่อเลี้ยงแปลงนา เพื่อไม่ให้ยืนต้นตาย โดยชาวนาในพื้นที่ยอมรับว่าปีนี้สภาพอากาศร้อนและฝนทิ้งช่วงนานหลายเดือน ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องดิ้นรนหาน้ำทำนา เพื่อให้รอดพ้นวิกฤติ ก่อนจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตในกลางเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้.-สำนักข่าวไทย